Politický životopis

Vstup do Slovenskej národnej strany

Okresná organizácia SNS Bratislava IV

12.10.2011

členka kontrolnej a revíznej komisie v Okresnej organizácii SNS Bratislava IV

10/2012 – 9/2013

Tajomníčka Krajskej rady SNS Bratislava

9/2013 – 9/2016

Podpredsedníčka Klubu Mládeže Slovenskej národnej strany

3/2014 – 10/2014

Predsedníčka Okresnej rady SNS Bratislava I

1/2015 – 6/2016

Predsedníčka Maríny

Klubu žien Slovenskej národnej strany

3/2015 – trvá

Podpredsedníčka Krajskej rady SNS Bratislava

9/2016 – trvá

Členka predsedníctva Slovenskej národnej strany

3/2016 – trvá