Profesijný životopis

Vzdelanie

Cambridge Business School v Prahe

DBA - Doctor of business administration

2019 – trvá

Cambridge Business School v Prahe

MBA - program Strategický manažment

2016 – 2019

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta podnikového manažmentu – odbor: Finančný manažment

2006 – 2011

Gymnázium Viliama Paulinyho – Tótha v Martine

experimentálne 6 ročné štúdium

2000 – 2006


DOPLNKOVÉ VZDELANIE

Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia v Inštitúte bankového vzdelávania NBS, n.o.

platnosť do 25.11.2015

25.11.2011

Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia v Inštitúte bankového vzdelávania NBS, n.o.

platnosť do 4.12.2019

4.12.2015

Osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenie a zaistenie v Inštitúte bankového vzdelávania NBS, n.o.

21.4.2020

Osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenie a zaistenie v Inštitúte bankového vzdelávania NBS, n.o.

27.4.2019

Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia v Inštitúte bankového vzdelávania NBS, n.o.

platnosť do 13.11.2023

13.11.2019

Dane komplexne - príprava na skúšky daňových poradcov v Akadémii daňových poradcov, s.r.o.

apríl - jún 2019


INÉ AKTIVITY A ČLENSTVÁ

Združenie mladých podnikateľov Slovenska

členka od 2017

Pracovný životopis

Caesar services a.s.

podpredsedníčka predstavenstva – ekonomické a podnikateľské poradenstvo

2020 – trvá

Západoslovenská energetika a.s.

predsedníčka dozornej rady – energetická spoločnosť

2016 – trvá

CAESAR CAR a.s.

člen dozornej rady – podnikateľské a ekonomické poradenstvo

2016 – 2020

JELL J.I. s.r.o.

konateľ – reklamná agentúra

2015 – 2019

AL expres s.r.o.

konateľ – nákladná a kamiónová medzinárodná preprava

2015 – 2016

NOXE GROUP s.r.o.

konateľ – vypracovávanie investičných projektov

2013 – trvá

NOXE PR s.r.o.

konateľ – spoločnosť poskytujúca poradenstvo v oblasti reklamy, vypracovávanie PR stratégie, organizovanie spoločenských podujatí

2013 – 2019

NOXE Acc s.r.o.

konateľ – účtovnícke služby, ekonomické poradenstvo

2012 – trvá

NOXE Ins s.r.o.

konateľ – maklérska spoločnosť s povolením pre samostatného finančného agenta

2012 – trvá

Spot Transactions s.r.o.

ekonómka

2011 – 2012

Ing. Eva Milučká – NOXE

živnosť na účtovné a ekonomické poradenstvo

2011 – 2013

OKA s.r.o.

office manažérka

2009 – 2011

3comm s.r.o.

telefonická operátorka

2007 – 2009

Domov po domove o.z.

predsedníčka občianskeho združenia

2014 – trvá